DVD's en CD's

Onder deze categorie vallen alle op DVD of CD uitgebrachte materialen, zoals bijvoorbeeld documentaires of audio-registraties.