IT Management voor het HBO

IT Management voor het HBO
Deze boekenreeks kwam mede onder auspiciën van de Hogeschool Leiden tot stand, zowel ten behoeve van het reguliere onderwijs als in verband met MBO en HBO-opleidingen van diverse opleidingsinstellingen.
Het doel van de reeks is de HBO-student bekend te maken met het vakgebied van de IT Manager. Daarbij gaat mede aandacht uit naar de vereisten, die aan de IT Manager worden gesteld en diens kennis inzake leidinggeven, projectmatig werken, financiën, rapporteren, coaching, intervisie, organisatievolwassenheid en verandermanagement.
IT Management voor het HBO-reeks