incassommachtiging

 

Wat houdt een incassomachtiging in?

Welnu: uw abonnement wordt volautomatisch verlengd en daardoor is het risico dat dit niet tijdig zou gebeuren tot nul gereduceerd. U betaalt voor uw abonnement het normale tarief, dus precies hetzelfde dat u bij de alternatieven betalen zou.

Om die volautomatische verlenging te kunnen activeren, zijn wij verplicht u op enkele feiten te attenderen. Vandaar deze informatiepagina: u vindt hier al deze feiten op een rijtje.

 

INCASSOMACHTIGING

Met de incassomachtiging regelt u uw abonnement op Fantastische Vertellingen zodanig, dat het niet zomaar eindigt - omdat het namelijk tijdig en volautomatisch verlengd wordt.

U kunt dit onbeperkte abonnement overigens moeiteloos te allen tijde beëindigen. In dat geval betalen wij u het resterende bedrag, indien daarvan sprake is, terug.

Uw abonnement sluit u via deze machtiging af voor een bezorgadres IN NEDERLAND ofwel voor een bezorgadres BUITEN NEDERLAND. Deze keuze is noodzakelijk, omdat de portokosten zeer sterk verschillen voor de twee opties.

 

DE INCASSANT...

...is de ontvanger van uw betalingen. Ten behoeve van deze SEPA-machtiging lopen betalingen via de organisatie pr1ma, uit naam van de Stichting Fantastische Vertellingen.

Uw incassant is:

pr1ma (namens Stichting Fantastische Vertellingen)
Geddingmoor 32
2151 DK Nieuw Vennep
Nederland

Met de incassant-ID: NL85ZZZ770276710000 (dit staat op uw afschrift).
Op de plek van ZZZ zult u uw abonnementsnummer zien (bijvoorbeeld 024 voor het abonnementsnummer SFV024).

 

UW ABONNEMENT...

...is een jaarabonnement.
 
U betaalt als abonnee €29,95 (verzending naar een adres in Nederland) of (verzending naar een adres buiten Nederland) €58,95.
 
Het prijsverschil wordt veroorzaakt door de verzendkosten, die bij verzending naar een adres buiten Nederland in vergelijking maar liefst driemaal zo hoog liggen.
 
In een jaar kunt u rekenen op vier opeenvolgende nummers van het tijdschrift Fantastische Vertellingen, plus alle in die periode uitgegeven nummers van het tijdschrift Tjonge.
 

U GEEFT TOESTEMMING...

...aan pr1ma om jaarlijks het verschuldigde bedrag automatisch te incasseren van uw bankrekening, opdat uw abonnement ononderbroken zal zijn.

U kunt te allen tijde uw abonnement beëindigen door dit te melden aan pr1ma ([email protected]) of aan de Stichting Fantastische Vertellingen ([email protected]). Daarmee zorgt u ervoor dat deze incasso wordt beëindigd.

Een eventueel resterend abonnementsbedrag ontvangt u in dat geval pro rato van ons retour.