privacy policy

We gaan zorgvuldig met zowel uw als onze eigen persoonlijke gegevens om.

In onze systemen opgeslagen persoonsgebonden informatie wordt NIET aan anderen beschikbaar gesteld, met uitzondering van de situaties waarin de Nederlandse wet- en regelgeving ons daartoe verplicht.

Wanneer u ons verzoekt uw informatie uit onze systemen te verwijderen, geschiedt dit doorgaans binnen 24 uur. U kunt een dergelijk verzoek via een emailbericht richten aan [email protected].