IT Management voor het HBO: Organisatie

€24,95
Artikelnummer: ITM-2
Levertijd: binnen enkele werkdagen

IT Management voor het HBO
Deze boekenreeks kwam mede onder auspiciën van de Hogeschool Leiden tot stand. Het doel van de reeks is de HBO-student bekend te maken met het vakgebied van de IT Manager. Daarbij gaat mede aandacht uit naar de vereisten, die aan de IT Manager worden gesteld en diens kennis inzake leidinggeven, projectmatig werken, financiën, rapporteren, coaching, intervisie, organisatievolwassenheid en verandermanagement.

organisatie  (deel 2 van 12)
In dit tweede deel van de reeks wordt ingegaan op wat voor de IT Manager belangrijk is te weten inzake organisaties en de daarbijbehorende kenmerken.
In dit deel vinden we onder meer uitleg van begrippen zoals organisatiecultuur, visie, missie, beleid en informatie over organisatievormen:

- organisatieoverzicht;
- stakeholders;
- organisatiedoelen & betekenis;
- missie & visie;
- strategie;
- beleid;
- organisatievormen;
- ketenvormen;
- verantwoorden;
- gedrag & cultuur;
- continueren;
- innoveren;
- waardeketenmodel (Michael Porter);
- situationeel leiderschap (Paul Hersey);
- leiderschapstijlen (Robert E. Quinn);
- culturele typologie (Geert Hofstede);
- organisatieconfiguraties (Henry Mintzberg);
- organisatieontwikkeling (Larry Greiner);
- product-marktcombinaties (Igor Ansoff);
- marktgroei en marktaandeel (BCG);
- adoptiecurve (Everett Rogers);
- product life cycle (Raymond Vernon);
- verbanden plc-bcg-adoptiecurve.

Bevat een bijlage over versiebeheer, oefenvragen met de daarbij behorende antwoorden, huiswerkopgaven, een oefenpuzzel, uitleg over koude en warme organisaties en een literatuuroverzicht.

IT Management voor het HBO - Organisatie; ing. Remco Meisner MBA CCMM; uitgave van de Stichting MINCE2 Foundation, Nieuw Vennep; 2013; 250 blz.; tweede editie; ISBN 978-90-70808-27-3; Nederlandstaligde auteur
Remco Meisner (1959) studeerde in Amsterdam informatietechnologie. Hij behaalde in 2005 deRemco Meisner graad van Master of Business Administration aan de University of Liverpool. Bij de Vrije Universiteit verkreeg hij de titel van Certified Change Management Master en daar onderzoekt hij sedertdien de correlatie tussen persoonlijk welbevinden en organisatiesucces.
Hij is als docent Business IT verbonden aan de Hogeschool Leiden en is daarnaast als ondernemer actief.

binnenzijde: zwart/wit; geïllustreerd; oefenvragen, incl. antwoordbladen; oefenpuzzel; huiswerkopgaven; inhoudsopgave
omslag: hardcover; full-colour
| Hugh Janus

Net het boek gelezen en ik moet zeggen: "Remco Nicener did it again!". Ik heb zo'n andere kijk op het leven gekregen. Ik sluit mijn review graag af met één woord. Bedankt.

| Wim van Dijk

Een geweldige aanvulling op mijn kennis, zoals opgedaan aan de HTS, lang, lang geleden...

4.5 sterren op basis van 2 beoordelingen