Rare Dingetjes-reeks

Rare Dingetjes-reeks
In deze reeks worden sinds 2004 door de Stichting Fantastische Vertellingen op non-profit basis objecten van oorspronkelijk Nederlandstalige auteurs en kunstenaars uitgebracht.

OBJECTEN
Onder objecten worden alle kunstuitingen geschaard, die niet als documentaire, muziek, boek of als tijdschrift kunnen worden beschouwd. Denk hierbij aan ludieke voorwerpen, zoals bij voorbeeld doosjes, 3D-print voorwerpen, prentkaarten en dergelijke.
De objecten worden door middel van onder meer printing-on-demand of 3D-printing vervaardigd, hetgeen wil zeggen dat ze worden gemaakt zodra ze worden besteld. Het kan daarbij om bijvoorbeeld één object gaan - of om tien, honderd of duizend exemplaren. Dit heeft onder meer als belangrijke voordelen dat het:
 - geen mileuvervuiling veroorzaakt, want alleen wat is besteld wordt geproduceerd;
 - het voorraadbeheer, met name de opslag en waardevermindering, tot een minimum beperkt;
 - de kosten per vervaardigd object minimaliseert;
 - zelfs het uitgeven van moeilijk verkoopbare objecten mogelijk maakt.
Rare Dingetjes-reeks logo