Ganymedes: inzendingen

GANYMEDES

Ganymedes-19

Jarenlang verscheen het jaarboek Ganymedes, gericht op fantastische verhalen, bij uitgeverij Bruna. Totdat daaraan tengevolge van een faillissement een abrupt einde kwam.

Nog slechts één maal, namelijk met het elfde nummer in deze reeks, werd gepoogd het fenomeen nieuw leven in te blazen door uitgeverij Diram. Deze uitgeverij hield kort nadien op te bestaan.

Vincent van der Linden, de grote roerganger van het jaarboek, gaf in zijn laatste levensjaar 2012 te kennen dat hij het initiatief graag voortgezet wilde zien. De Stichting Fantastische Vertellingen heeft die uitdaging op zijn verzoek aangenomen. Uit eerbetoon aan Vincent werd doelbewust het twaalfde nummer overgeslagen. Eind 2013 verscheen Ganymedes-13. Sedertdien gingen we gestaag voort en in 2020 zal Ganymedes-20 uitkomen. Elk jaarboek is een bundeling van korte verhalen en poëzie in het spectrum van Nederlandstalige fantastische literatuur. Samengesteld door Paul van Leeuwenkamp (winnaar van de Bemoste Beeld-prijs 2013), in samenwerking met Remco Meisner (winnaar van de Bemoste Beeld-prijs 2017). Het resultaat is telkens een kloeke driedubbeldikke bundel zonder weerga, waar we trots op zijn.

Over het jaarboek en de stichting vindt u HIER een overzicht.

Voor meer informatie ten behoeve van auteurs, met name indien u overweegt iets in te zenden, klikt u HIER...!