Rare Boekjes-reeks

Rare Boekjes-reeks
In deze reeks worden sinds 1979 door de Stichting Fantastische Vertellingen op non-profit basis boeken gepubliceerd van oorspronkelijk Nederlandstalige auteurs en kunstenaars.

P-O-D
De boeken worden door middel van printing-on-demand vervaardigd, hetgeen wil zeggen dat de boeken worden gemaakt zodra ze worden besteld. Het kan daarbij om bijvoorbeeld één boek gaan - of om tien, honderd of duizend exemplaren. Dit heeft onder meer als belangrijke voordelen dat het:
 - geen mileuvervuiling veroorzaakt, want alleen wat is besteld wordt geproduceerd;
 - het voorraadbeheer, met name de opslag en waardevermindering, tot een minimum beperkt;
 - de kosten per vervaardigd boek minimaliseert;
 - zelfs het uitgeven van moeilijk verkoopbare boeken mogelijk maakt.
Rare Boekjes-reeks