Fantastische Vertellingen - abonnement

€0,01
Artikelnummer: ONEINDIG
Levertijd: gaat onmiddellijk in - met het eerstvolgende nummer

abonnement op Fantastische Vertellingen

U kunt een abonnement voor 4, 8 of een onbeperkt aantal nummers afsluiten, voor aflevering in of buiten Nederland. Maak HIERBOVEN (bij “Maak een keuze) duidelijk welke optie u wenst.

Dankzij uw abonnement bent u straks, afhankelijk van uw keuze hierboven, verzekerd van toezending van 4, 8 of een onbeperkt aantal nummers van het tijdschrift Fantastische Vertellingen.

Bij ononderbroken toezending
- Stemt u in met de incasso-voorwaarden (klik HIER om deze in te zien).
- U wordt verzocht om €0,01 over te maken, opdat we uw bankrekeningnummer (IBAN) op die manier ontvangen.
- Wij zullen u zonodig (als de vorige stap mislukt) vragen om uw IBAN-nummer. U kunt ons het wat gemakkelijker maken, wanneer u uw IBAN-nummer tijdens het plaatsen van uw bestelling alvast vermeldt in het vak voor opmerkingen.
- U kunt de incasso-machtiging voor ononderbroken toezending te allen tijde beëindigen, waarna u een eventueel resterend bedrag terugontvangt en de incasso uiteraard onmiddellijk wordt gestaakt. (Voor het beëindigen volstaat een e-mailberichtje.)

Ongeacht uw keuze uit de aangeboden vijf opties zijn dit de feiten:
1 - u ontvangt het blad eerder dan de kopers van losse nummers;
2 - voor een gereduceerde stuksprijs;
3 - u betaalt slechts een fractie van de verzendkosten;
4 - alle nummers van het (onregelmatig verschijnende) tijdschrift Tjonge worden u bovendien gratis toegestuurd gedurende de looptijd van uw abonnement.
...Viermaal voordeel, dus...!

Maak uw keuze, kies één van de vijf opties die u (in het keuzemenu “Maak een keuze”, helemaal bovenaan) ter beschikking staan:

  • een ononderbroken abonnement (u stemt in met de incassomachtiging);
  • abonnement 4 nummers, aflevering aan een adres in Nederland;
  • abonnement 4 nummers, aflevering aan een adres buiten Nederland (bijv. België);
  • abonnement 8 nummers, aflevering aan een adres in Nederland;
  • abonnement 8 nummers, aflevering aan een adres buiten Nederland (bijv. België).
verschijnt periodiek met enige regelmaat: verschijnt periodiek met enige regelmaat
0 sterren op basis van 0 beoordelingen